DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM PROFI

Docházkový systém Id-ware II je určen pro malé, střední a velké společnosti, které nejsou spokojeny s evidencí docházky zaměstnanců papírovou formou nebo pomocí zastaralého docházkového systému, který nesplňuje rychle vyvíjející se standard 21. století. Náš profesionální docházkový systém, který je vyvíjen již více než 20 let splňuje kritéria i ty nejnáročnější klienty a slouží k evidenci a následnému automatickému zpracování odpracované doby s využitím jakýchkoliv identifikačních médií. Docházkový systém Profi poskytuje bezchybné, rychlé, plně automatizované vyhodnocení odpracované doby včetně přesčasů, a to pro každého pracovníka individuálně podle navolených kalendářů či výpočtových šablon. Jde o komplexní systém přípravy dat pro mzdy a celé řady vyšších informačních systémů.

Systém docházky ID-Ware druhé generace je postaven na nejnovějších internetových technologiích s množstvím funkcí a nastavení. Klient může tento docházkový systém doplňovat jako skládačku a neustále si ho rozšiřovat podle vlastních představ, nebo si ho propojovat is jinými informačními či identifikačními systémy (přístupový systém, návštěvní systém, ...). Systém je možné dotvořit, nebo doplnit kdykoliv dle požadavků klienta i na míru.

Software

Díky webovému rozhraní našeho docházkového systému, které funguje přes Internet Explorer, není potřeba žádné uživatelské instalace a tak počet uživatelů není nijak licenčně omezen. Tím pádem kterýkoli uživatel může kdekoliv s tímto systémem kontroly docházky pracovat na jakémkoli počítači v síti v rámci jeho přednastavených uživatelských práv. Neomezený počet pracovníků může díky tomuto řešení pracovat s programem bez nutnosti instalace, manažeři neztratí přehled o své firmě ať jsou kdekoli a zaměstnanci si mohou například sledovat své docházkové listy komfortně

 • registrace docházky - příjezdů, odjezdů a přerušení. Jejich přesné zpracování do pracovních souhrnných listů pro každého zaměstnance zvlášť
 • inteligentní rozpoznávání odpracovaných směn
 • číselník zaměstnanců s jejich základními údaji
 • grafické zobrazení docházky jednotlivých pracovníků za celý měsíc s možností přehledné editace
  propracovaný systém
 • definice přístupových práv pro práci s docházkovým systémem
 • editace (úprava) docházky oprávněnými osobami
 • registrace a rozdělení druhu odpracované doby podle směn (pracovní dny, soboty, svátky)
 • automatické vkládání zákonných přestávek, jejich zobrazování v docházkovém listu i celkový souhrn
 • možnost vypnutí zákonných přestávek v práci, nebo jejich individuální nastavení (délka i čas)
 • registrace a rozdělení druhu celodenní nepřítomnosti
 • zpracování přesčasů a jejich vyhodnocování
 • široké možnosti zaokrouhlování, ignorování a posouvání počítání pracovní doby (začátek, konec, přerušení, přestávky, přesčasy a to vše spolu nebo individuálně)
 • evidence přestávek s možností automatického vkládání dle nastavených pravidel
 • systém sledování přesčasů (kolik hodin se převede do následujícího měsíce, proplatí, stornuje)
 • zpracování statistik časových složek mzdy (odpracované doby, absence, náhrad, ...) za zvolené období
 • aktuální monitorování přítomnosti a nepřítomnosti jednotlivých osob
 • výpočet kompletních statistik o denní a měsíční době, druhu a době přerušení
 • automatická aktualizace zobrazených dat v reálném čase
 • třídění dat dle zvoleného klíče
 • možnost vytisknout zkrácené, podrobné, nebo komplexní údaje
 • vícestupňové uzamykání docházkových listů
 • možnost doplňovat doplňkové (mzdové) údaje k určené osobě podle potřeby
 • možnost rozdělit do středisek
 • hromadné změny v seznamu osob
 • barevné odlišení ručních změn uživatelů nebo administrátorů v systému
 • barevné odlišení nastavených systémových změn v docházkových listů
 • možnost zpětné kontroly zásahů do docházkových listů • vkládání komentářů do docházkových listů
 • číselník kalendářů s možností definice pracovní doby pro každý den v roce - pro skupinu zaměstnanců, nebo pro jednotlivé zaměstnance individuálně
 • sledování, přesouvání a akumulace měsíčního a ročního salda
 • logování všech údajů uživatele
 • možnost zobrazování fotografií v seznamu průchodů v případě vytváření fotografií identifikovaných osob
 • komunikace modemem se vzdáleným pracovištěm
 • komunikace s nadřízeným systémem
  a mnoho dalších ...

K docházkovému systému profi lze aktivovat dalších více než 180 doplňkových modulů, které jsme vytvořili pro klienty se specifickými požadavky na docházkový systém:

Nejoblíbenější:

 • modul pro propojení docházkového systému se mzdovým systémem klienta (účetním, SAP, ...)
 • modul IDmonitor na online porovnávání tváři při přechodu zaměstnance terminálem
 • modul na fotografování obličeji zaměstnanců nebo evidenci pomocí biometrického snímání
 • modul na sledování zakázek
 • modul na sledování alkoholu u zaměstnanců
 • modul na sledování vynášení předmětů z areálu firmy
 • modul na žádání dovolených přes web
 • modul na sledování zapůjčených věcí
 • modul na posílání upozorněni emailem na události s datovým závislostí (konec platnosti průkazů, lékařských prohlídek)
 • modul propojený na bezpečnostní systém firmy s rozpoznáváním kdo v případě zapnutého systému může vstoupit do budovy a kdo ne, i když má v jiných případech povolen vstup


Snímače

Pro fungování docházkových systémů jsou nutné tzv. důvodové snímače, kde si alespoň při odchodu osoba označí důvod průchodu snímačem. Pro získání potřebných detailních informací lze osadit důvodovým snímačem i příchozí snímač.


Turnikety

Jako příslušenství dodáváme různé turnikety, kontaktujte nás pro konkrétní nabídku.