AUTONOMNÍ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Autonomní přístupový systém je nejjednodušší a nejlevnější varianta přístupového systému a slouží pouze jako náhrada klíče. Systém pracuje bez obslužného software zcela nezávisle na počítačích či jakýchkoliv řídících jednotkách. Jeho hlavní využití je pro prostory, kde:

  • není nutná zpětná kontrola průchodů
  • nedochází k velkým a častým změnám z hlediska povolení vstupu do prostoru
  • je nízký počet osob kterým má být umožněn vstup do jednotlivých prostorů
  • je potřeba ovládat délku sepnutí relé

Výhodou je nenáročná montáž a ovládání s vysokou spolehlivostí.

Nejčastejši využití:

  • vchody domů, paneláků
  • garáže, dílny
  • obecná náhrada klíčů v místech, kde je více uživatelů nebo vyšší nárok na obsluhu, bezpečnost a odolnost