ŠKOLNÍ SYSTÉM

Systém EduPartner byl navržen na míru pro školy na základě našich dlouholetých zkušeností na trhu. Celý systém je velká sofistikovaná integrace docházkového a přístupového systému vypracovaná pro školní instituce.

Systém je provázán hardwarovou a softwarovou částí, které mezi sebou navzájem komunikují. Jako identifikační médium slouží primárně klíčenky, variantně čipové karty.

Edupartner rozlišuje jednotlivé kategorie a skupiny - ředitelé, učitelé, žáci, rodiče, zaměstnanci školy, návštěvy (tělocvična).


Software


Hardware